SUSRET PRVOPRIČESNIKA I RODITELJA

U subotu 23. siječnja održan je zajednički susret župnika, prvopričesnika i roditelja. Na susretu župnik je upoznao roditelje i kandidate za prvu pričest s novim okolnostima priprave uslijed epidemije corona virusa, potresa koji je ostavio tragove na župnoj crkvi koja je trenutno zatvorena za vjernike.
Nastavljamo i dalje s katehezama na daljinu koje se nalaze na stranicama župe i kandidati ih dobivaju i na mail adrese.
Kada do kraja osposobimo gornju dvoranu i epidemiološke mjere dopuste imat ćemo vjeronauk župni u dvorani.
Budući da nam je crkva zatvorena za bogoslužje uslijed ozbiljnih oštećenja, a dvorana koja nam služi kao bogoslužni prostor ograničena veličinom dogovoreno je da će sveta nedjeljna misa za prvopričesnike i njihove roditelje (obitelji) biti subotom u 18,00 sati. Jer, kakva bi to bila priprava za prvu svetu pričest bez slavljenja nedjeljne euharistije?
Nova vremena traže nova rješenja!
KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE

MISA U DOMU DVD DOLNJA REČICA

Budući da nam je župna crkva zatvorena za okupljanje na svetu misu zahvaljujemo DVD Dolnja Rečica što nam je ustupio prostorije svoga doma da možemo imati svake druge nedjelje jednu misu i za taj dio župe. Danas je bila misa prvi puta u domu.
Slijedeći puta sveta misa je 31. siječnja u 9,30 sati.

GRADONAČELNIK POSJETIO OŠTEĆENU ŽUPNU CRKVU

U četvrtak, 14. siječnja 2021. godine gradonačelnik Karlovca gosp. Damir Mandić sa suradnicima posjetio je našu oštećenu župnu crkvu i upoznao se s oštećenjima.
Interesirao se gdje i kako organiziramo vjerski život i što je sve poduzeto oko rješavanja pitanja oko svih mogućih i nemogućih pitanja oko obnove
Naša župna crkva jedina je u karlovačkoj županiji i gradu Karlovcu proglašena privremeno nesposobnom za okupljanje vjernika. I mnoge ostale crkve su oštećene, ali nijedna toliko da bi bila neupotrebljiva.

PRIVREMENO NEUPORABLJIVA ŽUPNA CRKVA

Prigodom službenog pregleda župne crkve svetog Ivana Krstitelja u Rečici  tim  statičara stavio je na župnu crkvu  žutu naljepnicu Privremeno neuporabljivo.
Isto tako prednji dio župne crkve ograđen je trakom i zabranjen pristup zbog mogućnosti pada dijela vijenca koji je oštećen u potresu.
Zatraženo je dodatno vještačenje statike crkve i sigurnosti osobito svodišta lađe crkve i tornja..
Svete mise radnim danom i nedjeljom održavat će se u vjeronaučnoj dvoran, kapeli svetog Florijana u Zamršku i u domu DVD Dolnja Rečica.
Ovim putem zahvaljujemo DVD Dolnja Rečica što su nam izašli u susret i odmah stavili na raspolaganje prostore svoga doma.
Tako da držeći se svih propisa i epidemioloških mjera mogu vjernici sudjelovati u euharistijskom slavlju.
Usprkos tuzi što je nosimo u svome srcu sretni smo da naša župna crkva još uvijek stoji, solidarni u tuzi s onima koji su ostali bez svojim crkvi i kapela i svojih domova.

OBAVIJEST

Zbog oštećenja župne crkve uslijed potresa – crkva je zatvorena za vjernike i obrede. Mise i obredi odvijat će se do daljnjega u vjeronaučnoj dvorani.

Uslijed teških oštećenja koja prijete rušenjem župne kuće zatvara se i župni ured. sve obavijesti i sve što treba na mob 099 244 1234

Posljedice potresa u našoj župi

Razoran potres 29. prosinca 2020. godine ostavio je traga na župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Rečici.

Cijela crkva je ispunjena pukotinama. Izvršen je preliminarni pregled statičara. Sada se očekuje detaljan pregled da bi se mogla vidjeti šteta ili eventualna opasnost za vjernike koji se okupljaju.

Šteta je prijavljena nadležnim službama; Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu, Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i Konzervatorskom zavodu Ministarstva kulture u Karlovcu. Sada slijedi ta prva faza ispitivanja statike, otvaranja pukotina, plan sanacije…
Uz crkvu ozbiljna oštećenja pretrpio je i župni dvor, osobito na katu. I taj dio sada treba statičku procjenu o upotrebljivosti ili neupotrebljivosti

Slike oštećenja mogu se vidjeti na stranici:
CRKVA IZNUTRA

CRKVA IZVANA

ŽUPNI DVOR