MISA U DOMU DVD DOLNJA REČICA

Budući da nam je župna crkva zatvorena za okupljanje na svetu misu zahvaljujemo DVD Dolnja Rečica što nam je ustupio prostorije svoga doma da možemo imati svake druge nedjelje jednu misu i za taj dio župe. Danas je bila misa prvi puta u domu.
Slijedeći puta sveta misa je 31. siječnja u 9,30 sati.