Župna crkva

U knjizi “Graditeljska baština Karlovačkog Pokuplja” od dr Milana Kruheka zabilježeno je: ”Župna crkva sv. Ivana Krstitelja kao i sama župa u Rečici iz novijeg su vremena. Starija drvena crkva sagrađena je u 17. stoljeću. Spadala je pod župu Hrnetić. Još starija crkva od ove stajala je nasuprot Rečici u Luki Pokupskoj. Tu je bila još starija crkva sv. Nikole, koju spominje popis župa i župnika godine 1501.

Uz pomoć župljana i grofa Draškovića započela je godine 1737. gradnja današnje crkve u Rečici. Godina početka gradnje uklesana je u zaglavnom kamenu nadvratnika ulaza u prizemlju zvonika. Do godine 1739. podignuti su bočni zidovi i sakristija. Zidanje zvonika je završeno 1744. Visok je 45 metara i dominira cijelim krajem. 1765. crkva je popločana klesanim kamenim pločama. Gradnja crkve tekla je sporo tako da je tek 1782. godine i posvećena.

1851. godine crkva i župni dvor temeljito su obnovljeni. Nažalost pri tome se izgubio njezin prvotni baroktni inventar a i oltari su više puta mijenjani. Na glavnom oltaru je slika sv. Ivana Krstitelja iz 18. stoljeća.”
PANORAMA I DETALJI IZ ŽUPNE CRKVE