OBAVIJESTI

CVJETNICA U REČICI
Sanacija krovišta kod tornja

Statistički podaci za 2021. godinu

PREGLED  ZBIVANJA  U  ŽUPI U  2021.  GODINI

  1. prosinca 2020. u 6 sati i 28 minute dogodio se jak potres magnitude M=5.0 s epicentrom kod Petrinje. Isti dan, uslijedilo je još nekoliko jačih potresa, a naredni dan 29. prosinca 2020. u 12 sati i 19 minuta područje oko Petrinje pogodio je razoran potres magnitude M=6.2. Ovi potresi i prije toga onaj „zagrebački“ u ožujku ostavili su tragove na našoj župnoj crkvi koja je jako oštećena i na župnoj kući. Srećom dio crkve koji smo obnovili (kor) nije oštećen.

Odmah nakon potresa izašla je prva komisija na teren koja je onako „odokativno“ zaključila da nije ništa strašno. Nakon prijave župnika nadležnim državnim tijelima početkom siječnja izlazi državna komisija koja ustanovljuje ozbiljna oštećenja i izdaje privremenu ZABRANU okupljanja u crkvi, stavlja žutu naljepnicu na crkvu. Počinjemo se okupljati u našoj župnoj dvorani i u domu DVD Dolnja Rečica – dobrotom dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Kada je bilo ljepše vrijeme okupljali smo se ispred župne crkve. 

Nakon još jednog pregleda dobivamo dozvolu početkom lipnja da se možemo okupljati u našoj župnoj crkvi nakon još jednog detaljnog pregleda crkve.

Angažirana je tvrtka TARNIK  iz Zagreba za izradu ELABORATA sanacije župne crkve. U isto vrijeme Ministarstvo kulture i medija uz preporuku Konzervatorskog odjela u Karlovcu dodjeljuje župi inicijalna sredstva u visini 300.000,00 kuna. I tada slijedi skupljanje, slanje gomile dokumenata, zahtjeva, dozvola…

Elabopratom je ustanovljeno da je potrebno tri oslika – dva na zidu, jedan na stropu očistiti i učvrstiti kako nebi propali. To je i učinjeno i plaćeno je 100.000,00 kn. Za elaborat je plaćeno 25.000,00 kuna.

Sada slijedi sanacija krovišta kod tornja za što je plaćeno 140.000,00 kuna bez PDV-a. S PDV biti će i više.

Slijedeća faza je postavljanje zatega u crkvu u vezi čega smo u kontaktu sa firmom GRASA iz Zagreba koji su nam poslali inicijalnu ponudu od 170,000,00 kn bez PDV-a i bez ugradnje mrežica u zid i bez skela.Preporučeno je nadalje ugradnja čeličnih nosača u zidove, postavljanje mrežnica na strop i lukove, demontaža orgulja sanacija kora, bušenje i sanacija zida crkve prema cesti. Time bi bili završeni građevinski radovi na sanaciji potresom oštećene župne crkve.

Što se tiče župne kuće najveća oštećenja su na katu kuće. Nažalost za to nisu nigdje predviđena sredstva pa će to pasti na teret župe. Župnik trenutno živi u prizemlju kuće. Nadam se da ćemo tu uspjeti dio progurati kroz neke fondove, a dio ćemo morati sami.

Donacijom grada Karlovca u visini 25.000,00 kn i vlastitim sredstvima i marljivim župljanima sagradili smo u prostoru župnog parka bogoslužni prostor na otvorenom. Tako smo u vrijeme pandemije corona virusa imali misu na otvorenom i na misi je mogao sudjelovati veći broj vjernika. Tako da je cijena toga prostora 30.000,00 kn. U cijelosti je sve podmireno.

Uz probleme s potresima u prošloj smo se godini susreli i s velikim brojem oboljelih i umrlih župljana od virusa corone. Sve nas je to sprečavalo u našim redovitim susretima nedjeljom i blagdanima.

                                 PLANOVI ZA 2022. GODINU

 Ponajprije to je  uređenje prizemlja župne kuće za kakvo takvo pristojno stanovanje župnika i pristojan život i rad. Jer ovo više nije ni za stanovanje i za rad.Ovo su samo 2 slike iz prizemlja župne kuće.

Drugo što bismo trebali urediti jest ulaz u župno dvorište koje sada izgleda kao neki put u polju. Kuća i ulaz slika su brige župljana za svoju župu i koliko drže do svoga župnika. Jedno su priče, drugo je stvarnost. Nadam se da ćete me podržati u ovoj obnovi Vjerujem da župljani trebaju omogučiti župniku pristojan smještaj i život.

 

ŽUPNA STATISTIKA ZA 2020. GODINU

KRŠTENI UMRLI VJENČANI
      10     22     1

PRIVREMENO NEUPORABLJIVA ŽUPNA CRKVA

Poštovani župljani,
uvijek vas obavještavamo o svim događajima u našoj župi kako bi što bolje razvijali i njegovali naše zajedništvo i u ovim vremenima iskušenja. To nam je sada ono najvažnije.
————————————————————————————–

ŽUPNA STATISTIKA

KRŠTENI UMRLI VJENČANI
2019. 2019. 2019.
   9   15    5
2018.    2018. 2018.
   9   15     4
2017. 2017. 2017.
   9    19    6
2016. 2016. 2016.
   13   18   3