Župni zborovi

Župni zbor

U župi se na poseban način njeguje pučko pjevanje koje predvodi mješoviti župni zbor pod ravnanjem Franceka Vrane i Tomislava Vrane koji su ujedno i župni orguljaši.
Osim redovitog pjevanja pod svetom misom i posebnim slavljima zbor sudjeluje i na organiziranim susretima diljem dekanata.

Zbor mladih Charisma

Obnovljeni zbor mladih Charisma nastao je od mladih koji su prošli kroz dječji zbor Iskrice.Osim na misama u župnoj crkvi do sada je nastupio i na jednoj od Velikih pobožnosti sv. Josipu u Nacionalnom svetištu u Karlovcu.
Proslavi Josipa radnika u Nacionalnom svetištu 01.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

nASTUP NA ADVENTU U KARLOVCU 26.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTUP NA BANIJI 05.01.2020.

Dječji zbor Iskrice

Župni dječji zbor Iskrice osnovao je ondašnji župnik  vlč Josip Karas 2006. godine. Prva voditeljica zbora bila je Ivana Šafar. Dolaskom novoga župnika vlč Lovre Zaplatića u kolovozu 2007. godine zbor je nastavio svoje djelovanje. Vođenje zbora preuzela je Marija Fištrović. Zbor prije tri godine preuzima Nikolina Ivinac danas Vrane i zajedno s Tomislavom Vrane vodi ovaj zbor.
Zbor redovito pjeva na poldanjoj svetoj misi u župnoj crkvi.

DOSADAŠNJI JAVNI NATUPI ZBORA:

 • nastupali su u župi Lobor

 • u župi Mahićno

 • u župi Šišljavić

 • u župi Donja Kopčina

 • na Božićnom koncertu u župi Presvetog Srca Isusova

 • na ljetnim večerima u organizaciji župe Presvetog Trojstva

 • na humanitarnom koncertu “Jak kao Jakov” u domu HV u Karlovcu

 • na humanitarnom koncertu u Žitnoj kući

 • na koncertu u dvorani Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu

 • Advent u karlovcu 2017.

 • Velika Devetnica sv. Josipu Karlovac Dubovac 07.03.2018.
  Jak kao Jakov u Domu HV u Karlovcu 19.05.2018.

Trodnevnica u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu 05. lipnja 2018.