Kapele

Kapela sv. Florijana u Zamršju.
Kapela sv. Florijana u Zamršju.

 

Kapela sv. Florijana u Zamršju - pogled na oltar.
Kapela sv. Florijana u Zamršju – pogled na oltar.

 

Kapela sv. Josipa u Rečici.
Kapela sv. Josipa u Rečici.

 

Kapelica Majke Božje u Luci Pokupskoj.
Kapelica Majke Božje u Luci Pokupskoj.

 

Kapela sv. Nikole u Dolnjoj Rečici.
Kapela sv. Nikole u Dolnjoj Rečici.

Kapela Presvetog Trojstva u Karasima