Uklonjeni opasni dijelovi pročelja župne crkve

Rečica, 15.05.2921,
Procjenom statičara i Konzervatorskog  zavoda Karlovac dijelovi pročelja župne crkve sv. Ivana Krstitelja uslijed potresa od 29. prosinca 2020. prijetili su padom i trebalo ih je ukloniti radi zdravlja i sigurnosti ljudi.
Zahvaljujući Javnoj vatrogasnoj jedinici Karlovac dijelovi koji su prijetili da se uruše uklonjeni su danas. Tako da je prolaz prema župnoj crkvi sada siguran za vjernike i ostale posjetitelje. Time je počeo prvi korak u sanaciji šteta nastaloj na župnoj crkvi uslijed potresa.

Konstituirajuća sjednica ŽEV-a

Pod predsjedanjem župnika održana je u ponedjeljak 10. svibnja s početkom u 19,00 sati u prostorijama Pastoralnog centra prva i konstituirajuća sjednica ŽEV-a u novom sazivu. Izabrani i potvrđeni članovi župnog vijeća su: Željko Šafar, Francek Vrane i Darko Drožđibob. Nakon uvodne molitve i župnikova pozdrava i čestitke novim članovima Vijeća izabran je zapisničar Željko Šafar. Usvojen je Dnevnik red. Župnik je vijećnike upoznao s Pravilnikom o ŽEV-u. U slijedećoj točki dnevnog reda župnik je vijećnike upoznao s posljedicama potresa od 29. prosinca 2020. godine i poduzetim radnjama za sanaciju šteta koje su nastale.
U trećoj točki vijećnici su raspravili o usklađivanju prakse u župi s propisima Nadbiskupije glede suradnika u župnoj zajednici ( zvonara, orguljaša, domaćice). Prema propisima sa svima njima župa mora imati pravovaljane ugovore potvrđene od Nadbiskupije u kojima su naznačene obaveze istih, ali i obaveze župe prema njima kroz pravednu naknadu za poslove koje obavljaju.
Do slijedeće sjednice ŽEV-a župnik je preuzeo odgovornost da razgovara sa svakim od njih.

PROSLAVLJEN SV. FLORIJAN ZAŠTITNIK VATROGASACA

U nedjelju 9. svibnja sv. misom u kapelici sv. Florijana u Zamršju proslavili smo sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca. Poštujući sve epidemiološke mjere proslava je bila skromnija nego prijašnjih godina. Svako vatrogasno društvo sudjelovalo je u proslavi s nekoliko članova.
Svetu misu predslovio je domaći župnik vlč Lovro Zaplatić koji je posebno naglasio da postoje vremena koja su sklona vjernicima kao i ona koja su nesklona vjernicima. Pred nas Crkva stavlja dva lika; starozavjetnog Eleazara  i sv. Florijana kao poticaj i podsjetnik trajne potrebe svjedočenja svoje vjere, ali i ljubavi prema bližnjima.