Konstituirajuća sjednica ŽEV-a

Pod predsjedanjem župnika održana je u ponedjeljak 10. svibnja s početkom u 19,00 sati u prostorijama Pastoralnog centra prva i konstituirajuća sjednica ŽEV-a u novom sazivu. Izabrani i potvrđeni članovi župnog vijeća su: Željko Šafar, Francek Vrane i Darko Drožđibob. Nakon uvodne molitve i župnikova pozdrava i čestitke novim članovima Vijeća izabran je zapisničar Željko Šafar. Usvojen je Dnevnik red. Župnik je vijećnike upoznao s Pravilnikom o ŽEV-u. U slijedećoj točki dnevnog reda župnik je vijećnike upoznao s posljedicama potresa od 29. prosinca 2020. godine i poduzetim radnjama za sanaciju šteta koje su nastale.
U trećoj točki vijećnici su raspravili o usklađivanju prakse u župi s propisima Nadbiskupije glede suradnika u župnoj zajednici ( zvonara, orguljaša, domaćice). Prema propisima sa svima njima župa mora imati pravovaljane ugovore potvrđene od Nadbiskupije u kojima su naznačene obaveze istih, ali i obaveze župe prema njima kroz pravednu naknadu za poslove koje obavljaju.
Do slijedeće sjednice ŽEV-a župnik je preuzeo odgovornost da razgovara sa svakim od njih.