Uklonjeni opasni dijelovi pročelja župne crkve

Rečica, 15.05.2921,
Procjenom statičara i Konzervatorskog  zavoda Karlovac dijelovi pročelja župne crkve sv. Ivana Krstitelja uslijed potresa od 29. prosinca 2020. prijetili su padom i trebalo ih je ukloniti radi zdravlja i sigurnosti ljudi.
Zahvaljujući Javnoj vatrogasnoj jedinici Karlovac dijelovi koji su prijetili da se uruše uklonjeni su danas. Tako da je prolaz prema župnoj crkvi sada siguran za vjernike i ostale posjetitelje. Time je počeo prvi korak u sanaciji šteta nastaloj na župnoj crkvi uslijed potresa.