PRIVREMENO NEUPORABLJIVA ŽUPNA CRKVA

Prigodom službenog pregleda župne crkve svetog Ivana Krstitelja u Rečici  tim  statičara stavio je na župnu crkvu  žutu naljepnicu Privremeno neuporabljivo.
Isto tako prednji dio župne crkve ograđen je trakom i zabranjen pristup zbog mogućnosti pada dijela vijenca koji je oštećen u potresu.
Zatraženo je dodatno vještačenje statike crkve i sigurnosti osobito svodišta lađe crkve i tornja..
Svete mise radnim danom i nedjeljom održavat će se u vjeronaučnoj dvoran, kapeli svetog Florijana u Zamršku i u domu DVD Dolnja Rečica.
Ovim putem zahvaljujemo DVD Dolnja Rečica što su nam izašli u susret i odmah stavili na raspolaganje prostore svoga doma.
Tako da držeći se svih propisa i epidemioloških mjera mogu vjernici sudjelovati u euharistijskom slavlju.
Usprkos tuzi što je nosimo u svome srcu sretni smo da naša župna crkva još uvijek stoji, solidarni u tuzi s onima koji su ostali bez svojim crkvi i kapela i svojih domova.