Posljedice potresa u našoj župi

Razoran potres 29. prosinca 2020. godine ostavio je traga na župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Rečici.

Cijela crkva je ispunjena pukotinama. Izvršen je preliminarni pregled statičara. Sada se očekuje detaljan pregled da bi se mogla vidjeti šteta ili eventualna opasnost za vjernike koji se okupljaju.

Šteta je prijavljena nadležnim službama; Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu, Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i Konzervatorskom zavodu Ministarstva kulture u Karlovcu. Sada slijedi ta prva faza ispitivanja statike, otvaranja pukotina, plan sanacije…
Uz crkvu ozbiljna oštećenja pretrpio je i župni dvor, osobito na katu. I taj dio sada treba statičku procjenu o upotrebljivosti ili neupotrebljivosti

Slike oštećenja mogu se vidjeti na stranici:
CRKVA IZNUTRA

CRKVA IZVANA

ŽUPNI DVOR