SUSRET PRVOPRIČESNIKA I RODITELJA

U subotu 23. siječnja održan je zajednički susret župnika, prvopričesnika i roditelja. Na susretu župnik je upoznao roditelje i kandidate za prvu pričest s novim okolnostima priprave uslijed epidemije corona virusa, potresa koji je ostavio tragove na župnoj crkvi koja je trenutno zatvorena za vjernike.
Nastavljamo i dalje s katehezama na daljinu koje se nalaze na stranicama župe i kandidati ih dobivaju i na mail adrese.
Kada do kraja osposobimo gornju dvoranu i epidemiološke mjere dopuste imat ćemo vjeronauk župni u dvorani.
Budući da nam je crkva zatvorena za bogoslužje uslijed ozbiljnih oštećenja, a dvorana koja nam služi kao bogoslužni prostor ograničena veličinom dogovoreno je da će sveta nedjeljna misa za prvopričesnike i njihove roditelje (obitelji) biti subotom u 18,00 sati. Jer, kakva bi to bila priprava za prvu svetu pričest bez slavljenja nedjeljne euharistije?
Nova vremena traže nova rješenja!
KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE