Sanacija potresom oštećene župne crkve u Rečici

U potresima u ožujku i prosincu (28 i 29) znatno je oštećena i župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Rečici. O šteti je obaviješten Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu, Konzervatorski odjel u Karlovcu. Nakon čega su napravljeni izvidi statičara koji su na župnu crkvu stavili  žutu naljepnicu. Oštećeni su svod, lukovi a osobito zid prema cesti.
Šteta je prijavljena i Ministarstvu kulture i medija koje je odobrilo sredstva za sanaciju štete. S Ministarstvom je sklopljen Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava. Trenutno su određeni prioriteti sanacije: četiri zidne oslike, zatege, saniranje najoštećenijeg zida i tornja…izrada svih potrebnih elaborata.