ODGODA SVEČANOSTI

Sve priprave za svečanu proslavu 50 obljetnice misništva vlč Andrije Vrane uslijed novo nastale situacije s corona virusom odgađaju je, kao i sama svečanost.
Svečanost se trebala održati na dan našega proštenja 30. kolovoza u 11,00 sati. Svečanosti je trebala prethoditi Trodnevnica kao duhovna priprema.