Vusikovanje – Rečičko prošćenje

30. kolovoza slavimo Glavosjek Ivana Krstitelje: Rečičko prošćenje ili po domaći Vusikovanje.
Kao priprava za slavlje je TRODNEVNICA:
čet – subote u 18,00 sati ( sveta misa a iza mise je klanjanje pred Presvetim)
Na sam dan PROŠĆENJA svete mise:
8,00 sati: predvodi župnik
11,00 sati: svečana sveta misa koju predvodi vlč Filip Pavlović, župnik u Hrnetiću
18,00 sati: misa za bolesnike