UMRO DR ŽELJKO GOJŠIĆ CRKVENI ODBORNIK

“Ima jedna modra rijeka
valja nama preko rijeke”
(Mak Dizdar)

Sretali smo se ponekad u gradu ne znajući da ćemo jednog dana postati susjedi. Uvijek vedra i vrckava duha, vrhunski intelektualac, čovjek s preko tisuća knjiga u vlastitoj biblioteci, a opet jednostavan u izričaju i komunikaciji s ljudima. Duboko u noć znalo se probijati svjetlo iz njegove sobe dok je čitao ili pravio bilješke.
Čovjek kojem je istinski bilo stalo do njegova mjesta i koji je mnogo: više od bilo koga prije njega i više od njega poslije učinio za mjesto.
Čovjek principa koji je radi toga napustio svojevoljno funkciju predsjednika Gradskog vijeća Karlovca i sve funkcije koje je do tada obnašao.
Dugi niz godina bio je član Župnog ekonomskog vijeća zalažući se za obnovu crkvenih objekata. Zadnja dva mandata bio je član Župnog pastoralnog vijeća gdje je svojim idejama i zalaganjima pomagao pastoralni rad u župi.
Kao župljani zahvalni smo mu za sve što je učinio za našu župu. Neka mu Gospodin bude nagrada sada kada je prešao rijeku.