MISA ZAHVALNICA ZA PLODOVE ZEMLJE

U našoj župi u nedjelju 29. listopada slavili smo misu zahvalnicu za pkodove zemlje. Svetu misu predvodio je župnik vlč Lovro Zaplatić.
Župnik je u svojoj propovijedi posebno naglasio: Danas je dan zahvaljivanja u našoj župi. Zahvaljivanje Bogu za plodove naše zemlje. Evanđelje nam govori o temeljnoj vrijednosti na kojoj se treba temeljiti naš život, a to je ljubav: ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi. A ona nas tjera da u sebi razvijamo vrlinu ZAHVALNOSTI. A ona nam pomaže da prestanemo sebe stavljati u središte, da prestanemo biti egoisti, gdje su moje želje najvažnije, moje mišljenje jedino mjerodavno.
Župnik je potom naglasio:
Bog je upravo plodove zemlje uzeo kao znak svoje prisutnosti među nama. Kruh i vino. Po svetoj misi preobražava ih u svoje tijelo, svoju krv, da kruhom i vinom nekoć hranom težaka hrani i našu dušu, naš život. I tako svaki dan.
Cijeli je tjedan bio u znaku priprave za današnje slavlje u crkvi. Vjeroučenici su na ketehetskim radionicama izradili plakat na temu od zrna do kruha,