USPOMENA NA UBIJENOG ŽUPNIKA MARTINA GECINU

Martin Gecina došao je u Rečicu za župnika 1935. godine kao mladi svećenik s 33 godine. 15. siječnja 1945. godine s nepunih 43 godine odveli su ga partizani u nepoznatom smjeru kao i tolike svećenike za vrijeme i poslije rata. Gdje i kako je završio njegov život nema pouzdanih podataka kao ni groba. Jednostavno “pojela ga noć”, kako su ljudi znali govoriti za one koji bi jednostavno preko noći “nestali”. Prema usmenim pričama ubijen je koncem svibnja 1945. godine negdje u šumi Topuskog kraja.
Vremenom kao da je pao zaborav na cijeli ovaj slučaj. U dvorištu župne kuće stoji kao nijemi spomenik župniku Gecini bunar koji je dao sagraditi.
Danas smo u sakristiji župne crkve postavili njegovu sliku kao spomen na mučeničku smrt našega župnika Gecinu, a do Božića u predvorju crkve postavit ćemo spomen ploču.