Čovjek koji je imao karakter, stav…

Rečica, 24. lipnja 2024.

Kad su otišli, Isus počne mnoštvu govoriti o Ivanu. ‘Kad ste otišli u pustinju, što ste išli gledati? Samo trsku kako se povija na vjetru?
Ili ste išli vidjeti raskošno odjevena
čovjeka? Ali takvi žive u kraljevskim palačama.  Ili ste išli vidjeti Božjeg proroka? Da, on je i više od proroka.
Proslavili smo svetkovinu rođenja Ivana Krstitelja. Možemo reći čovjeka od karaktera i stava.
Na večernjoj svetoj misi bio je i blagoslov djece.