Fumigacija u župnoj crkvi u Rečici

Rečica,22.07.2023.
Danas su djelatnici Agrosana izvršili fumigaciju crkvenog drvenog inventara.
Crkva ostaje zatvorena slijedećih desetak dana.