Susret roditelja prvopričesnika i firmanika

Rečica, 01.listopada 2022.
Danas smo imali prvi susret roditelja prvopričesnika i firmanika u ovoj pastoralnoj godini.
Razmišljali smo kako uz zajedničku suradnju roditelja, djece i župnika učiniti uspješnom ovu katehetsku godinu i kako i što učiniti da ovo ne bude samo priprava za sakramente nego i priprava za vjernički život djece.