Prva katehetska radionica prvopričesnika

Rečica, 01. listopada 2022.
Naša mala prvopričesnička zajednica (6) pripremajući se za blagdan Anđela čuvara pod vodstvom župnika Lovre organizirala je prvu prvopričesničku radionicu na temu Anđeli čuvari.
Izrađivali smo plakat, razgovarali o našim Anđelima koji nas čuvaju i kako svaki dan o njima moramo misliti, s njima razgovarati.
plakat će uz ostale plakati resiti našu vjeronaučnu dvoranu.
Pokazalo se da je ovo jedan od dobrih načina da djeca od slušatelja postaju kreativni u obradi pojedinih tema.