DUŠNI DAN

Rečica, 02.11.2021.
Slaveći spomen svih mrtvih – Dušni dan – Crkva želi reći kako ljudski život ima svoj cilj i smisao. Cilj vjernika je zajedništvo s Bogom. Na tom putu koji prečesto nije ravan, već ponekad vijugav ispunjen posrtajima, nevjerom Bog ostaje uz nas. Sjećamo se danas sa tugom, sjetom, ali ispunjeni nadom – svojih dragih pokojnika. Živimo tako da se i nakon smrti na današnji dan ljudi sjećaju nas sa zahvalnošću.
Svetu misu za sve pokojne župljane predslovio je župnik Lovro u našoj župnoj crkvi pred lijepim brojem vjernika