Spomen na ubijenog župnika Martina Gecina

15. siječnja 1945. godine partizani upadaju u župni dvor u Rečici i odvode župnika  Martina Gecina svezanog žicom kroz Rečicu, Luku Pokupsku, Zamršje, Šišljaviić i Donju Kupčinu u Pokupsko.
Prema pričanju ljudi ubijen je sredinom svibnja i do dana današnjega ne zna gdje mu je grob.
Na inicijativu sadašnjeg župnika vlč Lovre Zaplatića svake godine na taj dan sjećamo se pod svetom misom mučenika i župnika Martuna Gecina.