Raspored ispovijedi u dekanatu

14. prosinca: Župa Banija u 10,00 sati
Župa sv. Martin Hrnetić u 16,00 sati
15. prosinca: Župa Rečica u 15,00 sati
18. prosinca: Župa Dubovac ( Nacionalno svetišete sv. Josipa) u 17,30 sati
19. prosinca: Župa Kamensko: Turanj u 17,30 sati
Župna crkva u 18,30 sati
20. prosinca: Župa Presvetog Trojstva; 7,30 – 9,00 sati
16,30 – 18,00 sati
21. prosinca: Novi Centar ( Srce Isusovo) u  8,30 – 9,30 sati
Župa Švarča u 10,00 sati
Župa Mahićno u 16,00 sati