Velika subota

Velika subota je dan Kristova otpočinka u grobu i drugi dan vazmenog trodnevlja. Crkva u molitvi kod groba čeka Gospodina: vjernici, pojedinačno ili roditelji s djecom dolaze preko dana, u slobodno vrijeme, posjetiti “Isusov grob”.
Od jutra izmjenjuju se “čuvari Božjeg groba”: Molitvena zajednica Milosrdnog Isusa, ministranti, lovci, članovi župnih zborova, KUD Rečica, Varogasci sva tri vatrogasna društva. Prije nekoliko godina uveli smo ovaj običaj u našu župu.
Veliku subotu završit ćemo Obredom uskrsnuća u 22,00 sata koju će predvoditi naš župnik.