Kićenje borova u župnoj crkvi

Danas je naš zvonar Željko s ekipom okitio borove u našoj župnoj crkvi. Ove godine učinili smo namjerno malo kasnije, čekajući da Božić bude što bliže.
Isto tako ove će godine naši župljani moći vidjeti nove jaslice koje je izradio Ivan Žafa iz Tečanaca i darovao ih župi.
Zahvaljujemo i darivateljima borava za župnu crkvu.
Najmađi član ekipe za kićenje bora – Klara.