Susret roditelja firmanika

U subotu 22. rujna s početkom u 18,30 sati u vjeronaučnoj dvorani održao se prvi susret roditelja naših firmanika.
Susret smo započeli tekstom iz Evanđelja Mt 5, 16 – 16 gdje Isus govori vi ste svjetlost svijeta, vi ste sol zemlje… Nakon toga bilo je razmišljanje o Božjoj riječi.  Slanoća soli usmjerava na potrebu strasti i dinamizma u srcu vjere. Svjetlost svjetla usmjerava kvalitetu svjedočanstva vjere pojedinog vjernika. Naglasio je župnik u svojem razmišljanju.
Drugi dio susreta bio je usmjeren prema tekstu u knjizi Župna kateheza u obnovi župne zajednice, a koji glasi: “Kada je riječ o pripravi djece i maldih za sakramente nužno je svratiti pozornost i na potrebu kateheze njihovih roditelja…budući da je poučenost roditelja u vjeri općenito govoreći nedostatna, potrebno je staviti i to u program župne kateheze…stoga treba sve učiniti da roditeljski susreti ne budu prigodni susreti za tehničku i materijalnu stranu priprave djece za slavlje sakramenata.”
Stoga je važno da roditelji imaju: 1. Neko znanje o vjeri, ako ne iz vlastite vjerske potrebe, ono bar iz potrebe određenog znanja da mogu razumjeti drugoga da mogu i sami djetetu pružiti određene informacije o vjeri i crkvi, svojoj župi…da mogu prosuditi bar donekle što je istina a što laž u medijima ili istupima drugih ljudi….
Da posjeduju određenu vjersku praksu i da mogu djetetu dati svjedočanstvo da je vjera nešto važno u njihovom životu.