OBNOVA UNUTRAŠNJOSTI ŽUPNE CRKVE

Nakon što smo dobili sva odobrenja od nadležnih službi Ministarstva kulture i Nadbiskupskog Duhovnog stola i osigurali potrebna novčana sredstva započinjemo prvu fazu obnove unutrašnjosti naše župne crkve. I to uređenjem kora. Druga faza je uređenje stropa u lađi crkve, treća bočnih zidova i četvrta uređenje svetišta.