Oborinske vode i parkiralište

Rečica, 02.09.2023.
Uz pomoć grada Karlovca ovih dana pristupilo se sanaciji s vanjske strane ograde crkve i župnog parka. Poslije svake kiše stvaralo se jezero na cesti uz ogradu. Sada je ugrađen prelijevni bunar i priključen je na cijev koja ide kroz park.
Također skida se gornji sloj zemlje i pijeska i taj dio će se asfaltirati da se može parkirati automobile. Na taj način nestat će ružnog dijela između ceste i ograde.