BETLEHEMSKO SVJETLO

Rečica, 11.12.2022.
Danas pod svetom misom zornicom članovi izviđačkog odreda Spider iz Duga Rese po starom običaju unijeli su Betlehemsko svjetlo u našu župnu crkvu.