Misijska nedjelja

Rečica, 23.10.2022.
Misijsku nedjelju ustanovio je papa Pijo XI. 1926. godine. Dan je to kada na poseban način razmišljamo o našem poslanju u svijetu da budemo “sol Zemlje”, svjedoci Isusa Krista.
Osim sjećanja, molitve taja dan nastojimo i sakupiti pomoć za potrebe misija.
Ove smo se godine na poseban način pripremali s našim prvopričesnicima koji su i izradili prigodan pano i izložili ga u našoj župnoj crkvi