UVJETI MINISTARSTVA ZA OBNOVU ŽUPNE CRKVE U REČICI

Župa je dobila dopis Ministarstva kulture o uvjetima sanacije župne crkve poslije potresa_

 • Utvrđena su značajna oštećenja svoda lađe prema zvoniku.
 • Oštećenja lukova i svoda iznad svetište
 • Odvajanje pročeljnog zida od svoda iznad kora
 • Oštećenja glavnog svoda.

Stoga je potrebno:

 1. Provesti statičku ekspertizu građevinsko-konstruktivnog stanja crkvr i utvrditi opseg i vrstu potrebnih radova za cjelovitu građevinsku sanaciju
 2. Izraditi arhitektonsku snimku postojećeg stanja i geodetsku podlogu
 3. Provesti potrebna geomehanička istraživanja
 4. Provesti potrebna arheološka istraživanja
 5. Izraditi konzervatorsku dokumentaciju
 6. Izraditi tehničku dokumentaciju za hitne mjere zaštite, odnosno utvrditi opseg i vrstu potrebnih radova podupiranja i zaštite, kao i zaštite inventara i orgulja, a s obzirom na moguću opasnost pada dijelova konstrukcije, kako bi se spriječila eventualna ugroza života i zdravlja ljudi te daljnlnja oštećenja zgrade.. Hitne mjere zaštite uključuju eventualna protuseizmička ojačanja sa svim građevinskim i obrtničkim i restauratorskim radovima.
 7. Izraditi tehničku dokumentaciju za eventualno potrebnu zaštitu inventara in situ ili demontaža i deponiranje.
 8. Provesti pregled orgulja i utvrditi opseg i vrstu potrebnih radova za eventualnu zaštitu i obnovu orgulja

 Vlasnik kulturnog dobra dužan je provesti ove mjere u primjerenom roku i osigurati sredstva za financiranje provedbe navedenih mjera.