Pregled tornja župne crkve nakon potresa

Nakon što su statičari stavili na župnu crkvu žutu naljepnicu i označili crkvu privremeno neupotrebljivom jučer smo obavili prvu fazu preporuke statičara; detaljno je pregledana unutrašnjost zvonika župne crkve, nije uočena ni jedna pukotina ili pomak drvene građe. Dronom je pregledana detaljno i vanjština zvonika i nisu zapažena oštećenja.
Sada slijedi faza detaljnog pregleda crkve, uklanjanje opasnih dijelova koji prijete rušenjem, izrada elaborata, isto tako i geofizičko ispitivanje tla zbo opasnosti klizišta i  primjećeno je da se zemlja sliježe.
Nažalost ovaj dio morati ćemo sami financirati, a onda vidjeti da li možemo dobiti bar dio povrata sredstava.