Nedjelja zahvalnica

Zahvalnost je jedna od najmanje cijenjenih vrlina. Često ju se poistovjećuje s lažnim ushitom, naivnošću, pa i njuejdžovskom pozitivnošću. Ali ona nije to. Biti zahvalan znači vidjeti dalje od svojeg ega. Ako se usmjerimo samo na ono što je negativno u našim životima, zaboravljamo na to da naši životi nisu naši, već da su Božji dar. Odgovor na najveći dar uvijek je jednostavan: zahvalnost za ono što imamo. Zahvalnost može preobraziti svaku situaciju u kojoj se nalazimo.
Zadnje nedjelje u mjesecu listopadu slavimo u našoj župi Nedjelju zahvalnicu Bogu na plodovima zemlje.
Svetu misu predvodio je župnik vlč Lovro Zaplatić.