Prva pričest u našoj župi

U subotu 09. svibnja pod predsjedanjem župnika održan je susret roditelja prvopričesnika. Župnik je upoznao roditelje s odlukama našega Nadbiskupa i izvjestio ih o susretu župnika našega dekanata.
Prvu pričest moguće je održati držeći se odluka crkvenih poglavara i Stpžera za civilnu zaštitu. Nama je to lakše jer imamo samo petero prvopričesnika. Isto tako župnik je upoznao roditelje i s načinom priprave prvopričesnika. Priprava će teći i dalje on line kao i do sada. Pred samu prvu pričest župnik će decu pripremiti za sv. ispovijed i za samu pričest.
Odlučeno je da će prva pričest biti na Tijelovsku nedjelju – 14. lipnja.