Veliki tjedan u našoj župi

Ni u snu nisam očekivao ovakav početak Velikog tjedna i ulazak u dane u kojima slavimo najveća otajstva svoje vjere.
CVJETNICA bez naroda, prazne klupe ispred svećenika. Na stoliću ispred oltara grančice za blagoslov. Župnik ih uspio nabaviti iz župe Donja Kupčina.  A župljani su mogli dolaziti po njih tijekom dana. Svake godine bila je prekrasna ulazna procesija. Sada ništa, ali nada u srcu da će slijedeće godine biti bolje. Da bi ipak župljanima približili ono što se događa u crkvi prenosili smo obrede preko fejsa zahvaljujući našem orguljašu gosp. Darku Drožđibobu.

ŽUPNO KLANJANJE na Veliki ponedjeljak prenosili smo isto preko fejsa a Presveto je bilo izloženo cijeli dan do navečer u 18,00 sati. Kako je naglasio župnik u homiliji da možemo doći i okrijepiti se na izvoru Krepčine i Života.
Bilo je prekrasno vidjeti da dolaze stari, mladi, držeći se odredaba Stožera, na molitvu pred Presveto. Tako da ni u jednom trenutku crkva nije bila prazna.
VELIKI ČETVRTAK, dan Isusove Oproštajne (posljednje) večere predslovio je župnik. I ovaj obred prenosili smo preko fejsa kao i sve događaje u našoj župnoj crkvi. Župnik je u svojoj homiliji naglasio: Većeras slavimo s posebnim poštovanjem Isusovu Oproštajnu (Posljednju) večeru, slavimo ustanovljenje onoga najvećega i najljepšega – euharistije, i na poseban je način ovo svećenički dan, dan ustanovljenja svećeničkog reda. Onih koji su pozvani da predvode euharistiju, da utvrđuju i vode braću i sestre u vjeri.
VELIKI PETAK, dan muke i smrti Isusa Krista, obrede je predvodio župnik i križem blagoslovio na kraju obreda cijelu župu ispred župne crkve.
VELIKA SUBOTA, od 9,00 sati crkva je bila otvorena i vjernici su isto držeći se Odredbi dolazili cijeli dan na Božji grob.
Ove godine izostale su straže na Božjem grobu. Kao i blagoslov jela.
U 20,00 sati župnik je predvodio skraćeni obred Uskrsnuća bez blagoslova ognja i bez ulazne procesije i bez prisustva župljana, ali oni su bili prisutni preko prijenosa na fejsu u svojim obiteljima. Jedan od najtužnijih trenutaka bio je kad se na kraju svete mise župnik uputio sam onuda kuda je uvijek išla procesija noseći kipić Uskrsloga.
Da bi i u ovim vremenima ipak sve bilo kako treba pobrinuo se naš vrijedni zvonar Željko, orguljaš Darko, pjevači Barica, Željko i Francek, i Marina koja je čitala na svetoj misi i obredima.