Susret i kateheza za roditelje kandidata za sakramente

U subotu 14. rujna u vjeronaučnoj dvorani održan je prvi susret i prva kateheza za roditelje kandidata za prvu pričest i svetu potvrdu. Sastanak je vodio župnik koji je upoznao roditelje s načinom pripreme za sakramente i pozvao ih da se aktivno uključe u pripremu i podsjetio ih da su oni prvi odgojitelji  djece u vjeru i da je obitelj “Crkva u malom”,
U drugom dijelu župnik je održao katehezu pod naslovom: ” Ja pripadam Crkvi”.
Po sakramentu krštenja svi pripadamo Crkvi. Papa Franjo u svojoj audijenciji vjernicima naglasio je: „ Mi nismo izolirani, nismo kršćani na pojedinačnoj osnovi, svaki za sebe; naš je identitet pripadnosti. Mi smo kršćani zato jer pripadamo Crkvi.“ Nema solera kršćanina. Istina da je nekad naporno kročiti s drugima. Nikada sebe ne postavljati kao zahtjev i mjerilo drugima. Svaki čovjek ima svoju povijest koju nosi sa sobom. Ljepota Crkve nije u savršenosti nego u tim različitostima.
Na kraju susreta župnik je naglasio da će kateheze za roditelje biti svaki mjesec kako bi uistinu svi bili pripravljeni, jer nije dovoljno djecu pripremiti.