NASTAVAK OBNOVE UNUTRAŠNJOSTI ŽUPNE CRKVE

Obnova župne crkve počinje ovih dana nakon svih istraživačkih i pripremnih radova. U prvoj fazi obnove unutrašnjost obnavljamo isključivo donacijama župljana. Obnova se odvija pod nadzorom Ministarstva kulture područnog ureda u Karlovcu.