Inventar župne crkve u Rečici proglašen kulturnim dobrom

Rješenjem Ministarstva Kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine Urbr 532-04-01-02/1-19-1 od 04. ožujka 2019. godine Inventar župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Rečici proglašen je kulturnim dobrom i kao takav uveden u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Lista zaštićenih kulturnih dobara po brojem Z – 7301.
U Rješenju se navodi: “Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Rečici izrazitog je povijesnog značaja, skladnog baroktnog i kasnobaroknog oblikovanja čija je gradnja započela 1737. godine donacijom grofova Draškovića…. Inventar crkve čine glavni oltar, četiri bočna oltara, propovjedaonica, dvije slike i orgulje.”
GALERIJA UNUTRAŠNJOSTI