Klanjanje u župi

U subotu, 06. travnja tradicionalno je u našoj župi dan klanjanje pred Presvetim. To je dan kada posebno molimo za našu župu, Nadbiskupiju i domovinu kao predstavnici svih župa naše Nadbiskupije. Klanjanje je započelo svetom misom koju je predvodio župnik i izlaganjem Presvetoga. Cijeli dan župljani su dolazili na molitvu i klanjanje.
U 18,00 sati bilo je završno klanjanje koje je predvodio naš župnik pod geslom “Slušaj, Izraele…” Naša molitva, naš razgovor s Bogom najčešće se svodi na to da mi Bogu reknemo svoje što imamo, prekrižimo se i gotovo, ostavljamo malo prostora Bogu da i On rekne koju nama. Molitva je i kada Bogu ništa ne reknemo nego slušamo u svom umu i srcu što Bogu meni govori.