Pepelnica u Rečici

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinje korizma (četrdesetodnevnica), odnosno vrijeme od 40 dana (ne računajući nedjelje) posebnog oblika pokorničke priprave za proslavu Kristova vazmenoga otajstva. Pepelnica tako svojom simbolikom ima ne samo individualni karakter obraćenja, nego i ekleziološki i socijalni, jer je riječ o svojevrsnom pozivu na opće obraćenje i promjenu ponašanja, odnosno odbacivanja svega onoga što nas čini manje kršćanima u izvornom smislu i prianjanje uz sve ono pozitivno što bi trebalo biti istinski identitet svakog kršćanina i cijele Crkve.
Svetu misu predvodio je župnik Lovro Zaplatić koji se svojoj homiliji zadržao posebno na riječima apostola Pavla u poslanici Korinčanima: ” “Kristovi smo poslanici…”. Jedan od oblika obnove vjere jest i posvješćivanje proročke – poslaničke uloge kršćanina u svijetu. Bog je onaj koji me šalje u svijet. Prihvatiti tu svoju ulogu znači biti ponizan, poslušan, otvoren i Boga staviti na prvo mjesto a ne svoje želje i željice.
Napočetkusvetemisebiojeblagoslovpepelaipepeljenjevjernikauzpoziv:ObratiseivjerujeEvanđelju.