Kanonska vizitacija u župi

Shodno Kanonu 396. CIC-a  danas je u ime zagrebačkod Nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića župu pohodio njegov izaslanik mons Josip Kuhtić u pratnji dekana preč Dražena Karačića.
Tom prigodom pregledao je župni ured, knjige i spise u župnom uredu i župnu crkvu o čemu je sastavljen Zapisnik. Inače, Kanonska vizitacija vrši se svakih pet godina.