Počela obnova unutrašnjosti župne crkve

Rečica, 07.08.2018.
Nakon dugog pisanja, prepisivanja, pripreme, neuspješnih pokušaja danas nakon stotinu i nekoliko godina započela je obnova unutrašnjosti župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Rečici. Uz suglasnog Ministarstva kulture, restauratora i svih pribavljenih dokumenata, nakon provedenog natječaja radove će izvoditi Zlatan Kovač ak. slikar i viši konzervator-restaurator iz Zagreba i Damir Facan Grdiša ak. slikar konzervator restaurator iz Zagreba.
Poseban trud oko pribavljanja dokumentacije i obrade istih uložila je gđa Tatjana Horvatić iz Konzervatorskog odjela u Karlovcu. Ona je svojom upornošću, radom i znanjem godinama radila na svoj potrebnoj dokumentaciji. Njezinim odlaskom u Ministarstvo kulture daljnje vođenje projekta preuzela je gđa Marinka Mužar iz Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
Radovi su podijeljeni u nekoliko etapa:
– uređenje pjevališta (kor)
– strop lađe
– zidovi
– svetište
Trenutno su radovi započeli na pjevalištu (koru) i potrajat će dosta vremena.
Uz pomoć donacija, Ministarstva, župljana i institucija Grada i Županije nadamo se da će za nekoliko godina naša župna crkva koja je dosta stradala u Domovinskom ratu biti obnovljena.
Za tu prigodu osnovan je fond za obnovu unutrašnjosti župne crkve. Svoje priloge možete uplatiti u banci: Župa sv. Ivana Krstitelja Rečica ” za obnovu unutrašnjosti župne crkve”. IBAN: HR8124000081104962168 pod svrha navesti”obnova župne crkve”