Proslavljena svetkovina Rođenje sv. Ivana Krstitelja

Za svetkovinu Rođenje sv. Ivana Krstitelja pripremali smo se duhovno kroz trodnevnicu koju je vodio župnik vlć Lovro Zaplatić. Tema trodnevnice bila je “otvoreno i ponizno srce”. Prvi dan posebno smo molili za Domovinu, drugi dan bilo je klanjanje pred Presvetim i molitva za obitelji, a treći dan bio je posvećen molitvi za svećenike, svećenička i redovnička zvanja. Kroz sve dane lijepi broj župljana sudjelovao je u duhovnoj pripravi za svetkovinu zaštitnika naše župe.
Na sam dan Svetkovine u župnoj crkvi bile su tri svete mise koje je također predvodio naš župnik koji je u svojoj homiliji naglasio: “Svako slavljenje, podsjećanje na nekog sveca za nas kršćane, katolike ima posebno značenje i nosi u sebi poruku za nas. Nije to samo sjećanje na nešto ili nekoga. Svako sjećanje, slavljenje nosi u sebi poruku, nadahnuće za nas danas, jer Božja je riječ ista u svako vrijeme, a u svecima je ona ugrađena u svakodnevicu nas živih ljudi”… Stoga Ivanov poziv onima koji su ga došli slušati nije bez razloga glasio: “OBRATITE SE. Dakle, okrenite se malo i prema sebi, prema Bogu i drugima – dođite malo k sebi”.
Kod poldanje svete mise bio je već tradicionalni blagoslov djece. Pod večernjom svetom misom DVD Dolnja Rečica proslavio je 60 godina svoga postojanja.