Obnovljena kapelica sv. Josipa

Povodom proslave 110 godišnjice DVD Rečica Matica društvo je obnovilo svojim sredstvima ( oko 6.000,00 kn) i radom kapelicu svetog Josipa koja se nalazi u središtu mjesta i nasuprot Vatrogasnog doma.
Kapelica je sagrađena 1945. godine na temeljima prijašnje koja je bila posvećena Sv. Križu.