ŽUPA REČICA DAROVALA PAKETE NAJPOTREBNIJIMA

Caritas Zagrebačke nadbiskupije ove godine pokrenuo je projekt „Caritas – paketi pomoći za najugroženije“ s ciljem pružanja pomoći najpotrebitijim stanovnicima Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije.

Projekt vrijedan više od 7 milijuna kuna, financiran je sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i provodio se u suradnji s centrima za socijalnu skrb i župnim Caritasima.

Projekt je realiziran pružanjem pomoći u obliku prehrambenih paketa od kojih je svaki težio 30 kg, paketa od 10 kg s higijenskim potrepštinama i dio paketa bio je i sa školskim priborom i opremom.

Paketi su namijenjeni korisnicima župnih Caritasa i onim korisnicima koji su prijavljeni od nadležnog centra za socijalnu skrb navedenih županija. Podjelu paketa obavljali su volonteri župnih Caritasa pod vodstvom voditeljice gđe Blaženke Perač.