Iz ureda


SAKRAMENT SVETE POTVRDE
Utorak i srijeda – župna kateheza u 17,00 sati
Petak: ispovijed za firmanike, kumove i roditelje u 16,30 sati
SUBOTA:
Okupljanje kod dvorane u 10,30 sati
Procesija prema crkvi u 10,45
Sveta misa u 11,00 sati

  1. lipnja DEKANATSKO HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU. Upisi u sakristiji ili župnom uredu.
    ———————————————————————————
    Svoju pomoć za potrebe župe možete dati u sakristiji ili župnom uredu ili uplatiti na račun: Župa sv. Ivana Krstitelja Rečica na broj HR8124000081104962168 ( za potrebe župe)