Sakramenti

KRŠTENJE

Za krštenje djeteta potrebno je donijeti:

1.      Fotokopiju IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH od djeteta (donijeti najmanje tjedan dana prije krštenja).

2.      POSVJEDOČENJE od kuma ili kume da može kumovati, tj. da ima sve sakramente (krštenje, prvu pričest, svetu potvrdu i ako je vjenčan/a, da je crkveno vjenčan/a s osobom s kojom živi u bračnoj zajednici – nije dovoljno samo civilno vjenčanje). Osobe koje su razvedene i žive u novom civilnom braku ne mogu kumovati, kao niti osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama.

3.      Ako roditelji ne stanuju na području naše župe potrebno je iz župe u kojoj stanuju donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja.

4.      Na krštenje treba donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU.

Napomena:ako se uz civilno ime djetetu želi dodijeliti i krsno ime – kod dogovora o krštenju to treba naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena jer i krsno se ime upisuje u maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu jer je to jedino valjano za civilno-pravno područje pa krsno ime može stvarati poteškoće.
ŽENIDBA

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje:

1.      KRSNI I SLOBODNI LIST za oba zaručnika (izvaditi u župi krštenja, Krsni list vrijedi 6 mjeseci).

2.      POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU (raspored zaručničkog tečaja zatražiti u župnom uredu). Preporuka: TEČAJ OBAVITE ŠTO RANIJE (možete ga pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja da ne biste zadnji čas morali sve obaviti)

3.      POTVRDU za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA. Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su otići državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. Matičaru je potrebno ponijeti: Izvod iz Matice rođenih za oboje, fotokopije domovnica zajedno s originalima na uvid, osobne iskaznice ili putovnice, fotokopije osobnih iskaznica svjedoka. Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Na temelju ovih dokumenata potrebno je napraviti POSTUPAK u župi vjenčanja uz osobno prisutsvo OBA ZARUČNIKA, a najmanje 20 dana prije vjenčanja. Taj postupak podrazumijeva unos podataka, razgovor o uvjetima i valjanosti ženidbe, eventualnu vjersku pouku, ženidbeni navještaj i rješavanje drugih potrebnih dokumenata.

Napomena: Na vjenčanju nema kumova, samo su SVJEDOCI. Za svjedoka na vjenčanju Crkva jedino traži da bude punoljetan (18 godina). Tako kršćanskoj ženidbi može svjedočiti svaka punoljetna osoba: nekršten, rastavljen, ateist, druge vjere, …

Sve ostale informacije u vezi vjenčanja: uređenje crkve, sviranje i ostalo možete dobiti u župnom uredu.
————————————————————-
SPROVOD

Ispraćaj pokojnika, sprovod najprije mora biti dogovoren u pogrebnom poduzeću koje određuje datum i vrijeme sprovoda.

Obitelj se pokojnika nakon dobivanja tih informacija treba javiti u župni ured na čijem su području pokojnik ili pokojnica stanovali do trenutka smrti. Izuzetak su domovi za stare i nemoćne: bez obzira na vrijeme provedeno u domu pokojnika pokapa župnik iz njegove župe prebivališta. Obitelj pokojnika neka se javi župniku te župe.

Podaci koje je potrebno prijaviti u župni ured radi upisa u Maticu umrlih:

1.      Ime i prezime te djevojačko prezime ženske osobe

2.      Datum i mjesto rođenja

3.      Datum i mjesto smrti

4.      Ime supruga ili supruge te roditelja

5.      Adresa stanovanja

6.      Uzrok smrti

7.      Je li primio bolesničko pomazanje?

8.      Datum, vrijeme i mjesto sprovoda

Za sprovodnu sv. misu i sve ostale informacije obratiti se u župni ured.