Firmanici

Plan i program kateheze:
Plan i program obuhvaća dvije godine župne kateheze i uključuje i pripremu roditelja.
PRVA GODINA PRIPRAVE:
1.  Uvodni sat: stvaranje zajednice, upoznavanje s načinom rada
2. roditeljski susret
3. Ja i moj bližnji
4. Koji je pravi put kojim mi je ići
5.  Ponude u mom životu
6.  Župa kao zajednica vjernika
7. Upoznajem svoju župnu crkvu
8. Predstavljanje kandidata župnoj zajednici
9. Euharistija središte župne zajednice
10. Crkvena liturgijska godina
11. Adventska duhovna obnova ( krizmanici i roditelji)
12. Bog želi biti s ljudima
13. Otkuda zlo?
14. On je pobijedio zlo

DRUGA GODINA PRIPRAVE:
1. Biblija
2. Molitva je razgovor s Bogom
3. roditeljski susret
4. Duh Sveti i njegovi darovi
5.  Sakramenti
6.  Bog Otac
7. Isus Krist
8.  Duh Sveti
9. Marija Majka Crkve
10. roditeljski susret
11. Obrasci vjere
12. Dohovna obnova roditelja i krizmanika
13. Neposredna priprava za sakrament

 

Kandidat koji želi pristupiti pripravi za sakrament svete potvrde mora ispunjavati ove uvjete:
– redovito pohađanje školskog vjeronauka od prvog razreda osnovne škole
– redovito pohađanje župne kateheze i primjereno znanje
–da je pohađao(la) župnu katehezu za sedmi razred u protekloj školskoj godini
– redovitost pohađanja nedjeljne svete mise   i primanje sakramenata
– ozbiljnost u ponašanju i svjedočenju svoje vjere
– Ukoliko nije išao/ išla redovito, a želi pristupiti sakramentu potvrde, župna će se prava produžiti na barem dvije godine.
Prema odredbama Zakonika Kanonskog prava Crkve kumovina krštenju i potvrdi moraju:
– imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i potvrdu), ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani
– trebaju istinski živjet i kršćanskim životom.
– trebaju biti stariji od šesnaest godina života.

Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz župe u kojoj  žive (usp. Kan. 874.) gdje će zamoliti župnika da im  izda dokument „Posvjedočenje“  kojim župnik svjedoči da su oni spremni za kumove.

– ako kandidati  žive izvan  župe u kojoj se žele krizmati  tadamoraju donijeti pisano dopuštenje  svojega župnika za pohađanje priprave   i primanje potvrde.

– ako su kandidati kršteni  izvan  župe u kojoj se žele  krizmati trebaju u župi gdje su kršteni zamoliti župnika dokument „Potvrdnica“ koji se potvrđuje da je vjeroučenik primio sakramente krštenja i eventualno prve pričesti.